A A A
SmodBIP

ODDZIAŁ LABORATORYJNY:

W Oddziale Laboratoryjnym (zobacz schemat organizacyjny) Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Polityka Jakości /zobacz/

Oddział Laboratorium od 2005r. posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 587.

Certyfikat Akredytacji /zobacz/

Oddział Laboratoryjny stosuje wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych. Oddział Laboratoryjny wykonuje fizyko - chemiczne i mikrobiologiczne badania wody, mikrobiologiczne badania żywności oraz mikrobiologiczne badania ludzkiego materiału biologicznego. Zakres badań jest systematycznie poszerzany o nowe metody, wykorzystując nowoczesną i specjalistyczną aparaturę. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje.

Zakres Akredytacji AB 587 /zobacz/Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 16.05.2019
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 16.05.2019
Dokument oglądany razy: 3 777