A A A
SmodBIP

Organizacja:REGULAMIN

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu, z dnia 9 maja 2019 r.

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Nadzoru (ON).

 • Sekcja Epidemiologii (ON.E)
 • Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ)
 • Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK)
 • Sekcja Higieny Pracy (ON.HP)
 • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD)
 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)

2. Oddział laboratoryjny (OL).

 • Sekcja Badania Wody i Gleby (OL.HKL)
 • Sekcja Badań Żywności,(OL.HŻL)
 • Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii (OL.EPL)

3. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny (OEA).

 • Sekcja Ekonomiczna (OEA.SE)
 • Sekcja Administracyjno-Techniczna (OEA.ST)
 • Sekcja Informatyczno-Gospodarcza (OEA.IG)

4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ).

5. Sekcja Statystyki i Organizacji (SO).

6. Sekcja Kadr i Szkoleń (SP).

7. Stanowisko pracy Głównego Księgowego (GK).

8. Stanowisko pracy Radcy Prawnego (RP).

9. Stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości (SJ).

10. Stanowisko pracy ds. bhp (BHP) ds. P-poż. (BHP).

11. Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych (OC).

12. Stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN).

13. Stanowisko pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Statut PSSE w Kaliszu -/otwórz/, zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego /otwórz/.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu wprowadzony został zarządzeniem Nr 10/2020  Dyrektora  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. /otwórz/

Zarządzenie Nr 10/2020  Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Kaliszu z dnia 2 września 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu /otwórz/Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 22.09.2020
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 14.09.2020
Dokument oglądany razy: 7 079