A A A
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:
a) jednoznacznie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
b) zawierający czas wykonania podpisu,
c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl. Należy wybrać Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Kaliszu i kliknąć złożenie wniosku do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu.

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

  • założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub
  • założyć profil zaufany ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.Opublikował: Adam Wieczorek
Publikacja dnia: 07.02.2012
Podpisał: Adam Wieczorek
Dokument z dnia: 07.02.2012
Dokument oglądany razy: 4 575