A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY
OEA.ST.1.1.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej z uwzględnieniem ewentualnej dobudowy szybu windy z dźwigiem towarowo-osobowym z maszynownią i zasilaniem w budynku przy ul. Kościuszki 6 w Kaliszu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania poniżej:

Załączniki 1-5

Załącznik 6:

projekt oddymiania

rzut kondygnacji + schemat blokowy

zestawienie stolarki

Załącznik 7


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575366-N-2018.

Termin składania ofert: 5 lipca 2018, godz. 08:30.

Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2018, godz. 09:00.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA do przetargu nieograniczonego OEA.ST.1.1.2018:


1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy zestawieniem stolarki drzwiowej a opisem stolarki drzwiowej w STWiOR proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zastosowania stolarki aluminiowej czy stalowej?


ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga zastosowania stolarki aluminiowej zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki.


2. Czy do wydzielenia klatek schodowych należy zastosować drzwi dymoszczelne.

ODPOWIEDŹ:
Tak, klatki schodowe wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu powinny być obudowane i zamykane drzwiami z uwzględnieniem klasy dymoszczelności oznaczone parametrem S200.

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 22.06.2018
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 22.06.2018
Dokument oglądany razy: 88 200