A A A
SmodBIP

Kierownictwo:

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

dr Marek Stodolny

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

mgr Anna Napierała

Główny Księgowy:
Arletta Nowacka

p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego:
mgr inż. Maria Wiśniewska

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru
mgr inż. Włodzimierz KaniaOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 04.05.2020
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 13.05.2019
Dokument oglądany razy: 5 608