A A A
SmodBIP

Kierownictwo:

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
mgr Anna Napierała

Główny Księgowy:
Arletta Nowacka

p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego:
mgr inż. Maria Wiśniewska

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru
mgr inż. Włodzimierz KaniaOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 13.05.2019
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 13.05.2019
Dokument oglądany razy: 5 009