A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Oferta pracy

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: młodszy asystent w Sekcji Higieny Radiacyjnej w Kaliszu w wymiarze 1 etatu.
Zatrudnienie planowane jest od: 01.12.2018r.
Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:
- udział w przeprowadzaniu kontroli oraz ich dokumentowanie,
-  wykonywanie pomiarów w środowisku w zakresie promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego niejonizującego,
-  przygotowywanie pism, decyzji,
-  prowadzenie dokumentacji i baz danych w powierzonym zakresie pracy.
Wymagane kompetencje:
-  wykształcenie wyższe w dziedzinie mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz.U. 2010 nr 48, poz. 283), preferowane kierunki studiów wyższych: fizyka, biofizyka, elektronika, elektroradiologia, miernictwo, inżynieria środowiska, chemia,
-  znajomość przepisów prawa z zakresu higieny radiacyjnej w stopniu podstawowym,
-  znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej przy obsłudze sprzętu pomiarowego,
-  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Open Office,
-  dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizy powierzonych zadań.
Mile widziane:
-  samodzielność,
-  rzetelność,
-  odpowiedzialność,
-  komunikatywność,
-  inicjatywa podczas wykonywania powierzonych zadań (sporządzanie wykazów, opracowań oraz sprawozdań),
-  doświadczenie w pracy oraz znajomość zadań realizowanych przez służby sanitarne.
Wymagane dokumenty (CV i list motywacyjny) należy składać bezpośrednio w sekretariacie Oddziału Higieny Radiacyjnej, ul. Libelta 36, 61-707 Poznań lub w Sekcji Higieny Radiacyjnej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: higiena.radiacyjna@wssepoznan.pl
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 61 854 48 42. Informacje na temat charakteru pracy na ww. stanowisku można również uzyskać w Sekcji Higieny Radiacyjnej w Kaliszu pod numerem telefonu 62 767 76 32.
Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o treści:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 08.11.2018
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 08.11.2018
Dokument oglądany razy: 154