A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa:


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu prowadzi rejestry:

Rejestry i ewidencje:

 1. rejestr skarg i wniosków,
 2. rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE,
 3. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 4. rejestr pism wpływających i wypływających,
 5. rejestr wydanych decyzji, postanowień i opinii,
 6. rejestr mandatów karnych,
 7. rejestr spraw skierowanych do sądu,
 8. rejestr nosicieli antygenu Hbs,
 9. rejestr nosicieli wirusa HCV,
 10. rejestr stałych nosicieli duru brzusznego,
 11. rejestr tymczasowych nosicieli duru brzusznego,
 12. rejestr nosicieli tymczasowych pałeczek Salmonella i Shigella,
 13. rejestr zgłoszonych zatruć pokarmowych,
 14. rejestr chorób zakaźnych,
 15. rejestr osób pokąsanych,
 16. rejestr dodatnich wyników zakaźnych czynników chorobotwórczych,
 17. rejestr osób nie poddających się obowiązkowym szczepieniom ochronnym,
 18. wykaz niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 19. rejestr narażeń na czynniki szkodliwe w miejscu pracy,
 20. rejestr chorób zawodowych,
 21. rejestr wyników badań wody,
 22. ewidencja obiektów objętych nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu,
 23. ewidencja świadectw jakości zdrowotnej środków spożywczych przywożonych z zagranicy,
 24. ewidencja próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli żywności,
 25. ewidencja spraw prowadzonych w systemie RASFF i RAPEX,
 26. ewidencja kąpielisk na nadzorowanym terenie,

Archiwum zakładowe PSSE w Kaliszu mieszczące się w budynku przy ul. Kościuszki 6 prowadzi archiwizację zgodnie z obowiązującą Instrukcją Archiwizacyjną.Opublikował: Adam Wieczorek
Publikacja dnia: 13.02.2012
Podpisał: Adam Wieczorek
Dokument z dnia: 13.02.2012
Dokument oglądany razy: 5 982