A A A
SmodBIP

Kierownictwo:

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

dr Marek Stodolny

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

mgr Anna Napierała

Główny Księgowy:
Arletta Nowacka

p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego:
mgr inż. Maria WiśniewskaOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 12.02.2021
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 12.02.2021
Dokument oglądany razy: 7 889