A A A
SmodBIP

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo z naszych usług, w tym złożonych wnioskach, zgłoszeniach Państwa osoby przez lekarzy w drukach ZBL zachorowań oraz/i podejrzeń na chorobę zakaźną, wywiadach epidemiologicznych przeprowadzanych przez naszych pracowników, zbieranych podczas kontroli dokumentacji,

Kto będzie administratorem danych?

Administratorami Państwa danych będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu z siedzibą przy ulicy Kościuszki 6, 62-800 Kalisz oraz wszelkie podmioty z nią powiązane.

Jesteśmy jednostka podległą Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i wykonujemy działania których głównym celem jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, w związku z powyższym współpraca z w/w podmiotami jest nierozłączna.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych muszą być zgodne z art. 6 ust. 1 pkt. C w/w rozporządzenia, czyli muszą być niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i muszą być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu są akty prawne wewnętrzne :

- Statut Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu;
- Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu oraz ustawy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r., poz. 59 );
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1951 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2018 r. poz. 151 z późń. zm.);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 1985 r., poz. 151);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 roku w prawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 848);
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367 z późń. zm.)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 475 z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone za zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. z 2013 r., poz. 160);
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017r. poz. 912);
- Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późn. zm.).

W razie pytań dostępny dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu :

ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz,

telefon: 62 767 76 12

email: psse.kalisz@pis.gov.plOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 13.05.2019
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 13.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 923