A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organizacja:REGULAMIN

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu, z dnia 21 października 2015 r.

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Nadzoru (ON).

 • Sekcja Epidemiologii (ON.E)
 • Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, (ON.HŻ)
 • Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK)
 • Sekcja Higieny Pracy (ON.HP)
 • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD)
 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)

2. Oddział laboratoryjny (OL).

 • Sekcja Badania Wody i Gleby (OL.HKL)
 • Sekcja Badań Żywności,(OL.HŻL)
 • Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii (OL.EPL)

3. Oddział Administracyjny i Ekonomiczny (OEA).

 • Sekcja Ekonomiczna (OEA.SE)
 • Sekcja Administracyjno-Techniczna (OEA.ST)
 • Sekcja Informatyczno-Gospodarcza (OEA.IG)

4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ).

5. Sekcja Statystyki i Organizacji (SO).

6. Sekcja Kadr i Szkoleń (SP).

7. Stanowisko pracy Głównego Księgowego (GK).

8. Stanowisko pracy Radcy Prawnego (RP).

9. Stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości (SJ).

10. Stanowisko pracy ds. bhp (BHP) ds. P-poż. (BHP).

11. Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych (OC).

12. Stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN).

 

Statut PSSE w Kaliszu -/otwórz/, zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego /otwórz/.

Regulamin  i schemat organizacyjny PSSE w Kaliszu - /otwórz/, zarządzenie dyrektora PSSE w Kaliszu /otwórz/.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 04.12.2015
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 13.02.2012
Dokument oglądany razy: 3 107