A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Zadania i kompetencje:

ZADANIA I KOMPETENCJE

Do zadań Powiatowej Stacji należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności :

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na inspektorów sanitarnych;
 2. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności i przekazywanie ich władzom samorządowym oraz instytucjom odpowiedzialnym za ochronę środowisk;
 3. działalność przeciwepidemiczna;
 4. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego obiektów nadzorowanych na podległym terenie i przekazywanie ich władzom samorządowym wraz z wnioskami do realizacji przez wskazane podmiot;,
 5. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 6. przygotowywanie wniosków do Sądów,
 7. przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 8. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia we wszystkich środowiskach, zwłaszcza młodzieżowych, dziecięcych, służbie zdrowia, we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się promocją zdrowia,
 9. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności;
 10. prowadzenie spraw administracyjnych , gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych,
 11. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych,
 12. Powiatowa Stacja może wykonywać usługi – badania, analizy, pomiary na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej na podstawie zawieranych umowy zlecenia.


Opublikował: Adam Wieczorek
Publikacja dnia: 13.02.2012
Podpisał: Adam Wieczorek
Dokument z dnia: 13.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 049